Tilskuddsordninger innen kultur og idrett

Karmøy kommune har flere ulike tilskuddsordninger til frivillige organisasjoner. Klikk på aktuell tilskuddsordning for mer informasjon.