Tilskudd til virksomhet for eldre

Karmøy eldreråd gir støtte til virksomhet for eldre og prioriterer foreninger/lag som gjør en kontinuerlig innsats for eldre, herunder også pensjonistforeninger og andre som har eldrearbeid som hovedformål.

Også enkelttiltak/enkeltarrangement, gjerne et samarbeid mellom flere foreninger/lag, kan gis støtte. Det er en forutsetning at tiltakene som gis støtte er åpent for alle eldre i kommunen.

For å søke, benyttes det elektronisk søknadsskjema. Det åpnes for innsending av skjema i januar.

Søknadsfrist: 1. mars.

Eventuelle spørsmål kan rettes til kulturkonsulent Anine Kongshavn på telefon 52 85 73 23.