Frivillighetskonferanse

Nytt møte mellom kommunen og frivilligheten blir trisdag 28. januar fra  klokka 17 til ca. 19.

Program:

17:00 Velkommen – innledning

17:20 Leve hele livet 
Kristine Tveit prosjektleder forteller om prosessen og viktigheten av et
godt samarbeid med de frivillige.

17:35 Kommunale tilskudd og kontingentstøtte

17:45 Karmøy i statistikk
Det arbeids med å lage oversikt over folkehelsetilstanden i Kamrøy.
Folkehelsekoordinator Reidun Kathrin Dahl skal fortelle oss litt om det
som er viktig for oss å huske.

18:00 Organisasjons»kafé»
Innslag fra organisasjoner som ønsker råd og/eller samarbeid og
diskusjoner i kafédialog form.

Info: frivillighetskoordinator Eva Iris Eyjofsdottir på 905 13 675.

Påmelding innen 26. januar. Du kan melde deg på konferansen her:

Møte med frivilligheten 2020

  • Lag, forening eller "seg selv"
  • (f.eks. matalergier)