Frivillighetspris

Karmøy kommune vil fra 2021 årlig dele ut en frivillighetspris til en organisasjon eller enkeltperson som gjør eller har gjort en betydelig innsats innen frivillighetssektoren i kommunen. Frivillighetsprisen er å betrakte som en hedersbevisning og består av et diplom og en kunstgjenstand. 

Prisen deles ut under ordførerens årlige nyttårsmottakelse i romjulen. 

Frist for innmelding av kandidater til frivillighetsprisen er innen 1.november hvert år. 

Retningslinjer for tildeling av frivillighetspris

  1. Karmøy kommune – Hovedutvalg oppvekst og kultur – kan årlig dele ut frivillighetspris. Prisen kan gis til en initiativrik enkeltperson, frivillig organisasjon, el., som har utmerket seg med frivillig innsats til beste for medmennesker i Karmøy kommune. Prisen kan gis på grunnlag av frivillig innsats over lengre tid eller i en tidsavgrenset periode. Kommunale aktører kan ikke motta prisen. Prisvinnerne skal over tid ha synliggjort frivillighetens bredde og mangfold både med tanke på organisasjonsform og tematikk.
  2. Frivillighetsprisen er å betrakte som en hedersbevisning og består av et diplom og gavesjekk.
  3. Hovedutvalget står fritt til å vurdere hvorvidt prisen skal deles ut hvert år.
  4. Forslagsfrist for kandidater til frivillighetsprisen er 1. november hvert år. Forslaget sendes Karmøy kommune ved frivillighetskoordinator og skal inneholde en kort beskrivelse av kandidaten og en begrunnelse for hvorfor prisen bør tildeles. Hovedutvalget og innstillingsutvalget kan også fremme egne forslag på kandidater, men skriftlig forslag må være fremmet innen innstillingsutvalget har startet sitt arbeide.
  5. Innstillingsutvalget for kulturpris og stipender fremmer innstilling til Hovedutvalg oppvekst og kultur.
  6. Det står Hovedutvalg oppvekst og kultur fritt til å tildele frivillighetsprisen til en annen kandidat enn den som er foreslått fra innstillingsutvalget, men kandidaten skal være blant de forslag som er fremmet innen fristen.