Flaggreglement

Karmøy kommune har vedtatt eget flaggreglement for å samordne og avklare forhold knytte til flagging på offentlige flaggdager etc. Flaggreglementet kan du lese her.

På offisielle flaggdager flagges det ved kommunens flaggstenger ved skoler, institusjoner og andre offentlige bygninger og plasser, og det er den enkelte virksomhet som har ansvar for heising og firing. Det er inngått avtaler med frivillige lag og organisasjoner om flagging på flaggdager som faller på helge- og helligdager, og flaggdager i juli.

På samefolkets dag flagges det med det samiske flagg på en av flaggstengene ved Rådhuset. For øvrig benyttes Statsflagget på offisielle flaggdager.

Offisielle flaggdager

 • 1. januar – 1. nyttårsdag
 • 21. januar – H.K.H. prinsesse Ingrid Alexandras fødselsdag
 • 6. februar – Samefolkets dag
 • 21. februar – H.M. kong Harald V’s fødselsdag
 • 1. mai – Offentlig høytidsdag
 • 8. mai – Frigjøringsdagen 1945
 • 17. mai – Grunnlovsdagen
 • 7. juni – Unionsoppløsningen 1905
 • 4. juli – H.M. dronning Sonjas fødselsdag
 • 20. juli – H.K.H. kronprins Haakon Magnus’ fødselsdag
 • 29. juli – Olsok
 • 19. august – H.K.H. kronprinsesse Mette-Marits fødselsdag
 • 25. desember – 1. juledag
 • Bevegelig – 1. påskedag
 • Bevegelig – 1. pinsedag
 • Bevegelig – valgdager storting/kommunestyre/ fylkesting

Flagg heises kl. 0800 fra mars til oktober, og fra kl. 0900 resten av året. Firing ved solnedgang, men ikke senere en kl. 2100. Kommuneflagg og vimpler kan brukes uten disse tidsavgrensningene.

Søke om flagge med andre flagg ved arrangement

I det nye flaggreglementet åpnes det for å kunne flagge med andre flagg enn det norske ved arrangement, markering eller merkedag av allmenn interesse i kommunen. Dette gjelder flagg fra klubber, organisasjoner o.l. Søknad om flagging ved aktuelle arrangementer o.l. sendes til postmottak; post@karmoy.kommune.no