Frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen 8. mai

Karmøy kommune og Haugesund og omland forsvarsforening inviterer til markering av frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen onsdag 8. mai.

Program for markeringen:

Kl 09.40: Kopervik v/Asbjørn Sunde – taler Svein H. Bergfjord

Kl.10.00: Minnesmerket v/Kopervik kirke – taler Terje Nordskog. Skoleelever fra 5. klasse ved Stokkastrand skole deltar.

Kl. 10.30: Arquebus V/Rådhuset – taler Hans Kristian Andersen

Ordfører oppfordrer innbyggerne til å delta.

Image

Fra fjorårets markering – Sven Erik Eiksjø holdt tale og 6. klasse ved Eide skole deltok.          Foto: Elin Vikene

Frigjøringsdag og veterandag

Fra 2011 ble frigjøringsdagen 8. mai også en nasjonal veterandag. Dette ut fra et ønske om at samfunnet skal anerkjenne innsatsen til både de som har deltatt i frigjøringskamper for eget land og til de som har deltatt i fredsbevarende operasjoner i andre land i nyere tid. De nasjonale myndighetene har oppfordret kommunene til å markere dagen. Veteraner i Norge er de som har gjort en innsats i 2. verdenskrig, Korea, tysklandsbrigaden og i internasjonale FN- og NATO-operasjoner helt fram til i dag.
I 2013 innledet Haugesund og omlands forsvarsforening (HOFF) og Karmøy kommune et samarbeid for å få til en felles markering i Karmøy av denne dagen.