Fremtidens omsorgssenter i Skudeneshavn

Slik kommer nye Skudenes bu- og behandlingsheim til å se ut. Arbeidet med å etablere det nye omsorgssenteret i Skudeneshavn pågår for fullt og arkitektene i Omega Areal AS er tilnærmet ferdig med tegningene.

I desember 2022 skal Skudenes omsorgssenter stå ferdig med 32 nye sykehjemsplasser og åtte heldøgns omsorgsboliger.

I tillegg skal det være dagtilbud og base for hjemmetjenestene på samme område. Dagens alderspensjonat og dagsenteret skal drives i et nært samspill med nybygget. Brukere av dagsenteret får fremtidig tilbud i det eksisterende pensjonatet og for enkelte aktiviteter i nybygget.

– Vi snakker om en symbiose mellom byggene, sier en entusiastisk prosjektleder Bjørn Kåre Ellingsen i Karmøy kommune. Han er veldig fornøyd med tegningene som nå foreligger, men presiserer at det fortsatt kan bli mindre endringer i det arkitektoniske uttrykket. Prosjektet er nå i sluttfasen av forprosjektet.

Innen utgangen av februar skal konkurransegrunnlaget være ferdig for utsendelse. Anbudsfasen vil være fram mars til juni i år. Byggestart er planlagt i august/september i år og ferdigstillelse er i desember neste år.

– Det blir en travel byggeperiode med korte frister, men dette skal vi klare å levere innen oppsatt tid, sier Ellingsen. Han informerer denne uken politikerne i hovedutvalg for helse og omsorg om arbeidet.