Framlegging av rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan for 2021-2024 i Karmøy kommune

Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan legges fram mandag 26. oktober kl. 14:00.

Se framleggelsen under

Hvis ikke sendingen viser her, gå til kommunetv her.