Første møte i ungdomsrådet

Er det riktig at anmerkninger skal formidles direkte til foreldrene via en digitial app? Er det bra at det er forskjellige regler på ulike skoler for hva som fører til anmerkning og hvordan disse følges opp? Og hvor blir det av rosen – er det bare negativ atferd som skal få oppmerksomhet?

Slike spørsmål hørte med da ungdomsrådet hadde sitt første ordinære møte mandag. 18 ungdommer fra ungdomsskoler og videregående kom sammen for å bidra til at ungdom blir hørt. Og på det første møtet skulle de ta stilling til et innspill fra lederen i utvalget, Jan Olav Pedersen, som ønsket en diskusjon om anmerkningsreglene på skolen. Og diskusjon ble det. Ungdommene hadde synspunkter både på forskjellsbgehandling og på misbruk av tillit. Til slutt ble de enige om å be om at det blir utarbeidet felles retningslinjer for bruk av anmerkninger. Anmodningen legges på referatlista til hovedutvalg oppvekst og kultur.

Ungdomsrådet diskuterte også sine egne møter og virksomhet. Flere mente rådet bør ta initiativ til sosiale arrangement for ungdom i tillegg til en ungdomskonfernase i april neste år. Dessuten fikk de en presentasjon av ungdomsrådet i Tysvær.

Følgende møteliste for rådets virksomhet ble vedtatt:

  • Mandag 21. januar
  • Mandag 4. mars
  • Torsdag 11. april (ungdomskonferanse)
  • Mandag 2. september (konstituering av nytt råd)
Side-alternativer