Første digitale kommunestyremøtet i Karmøy kommune – 11. mai

Sist oppdatert 30. april 2020 14:04

Mandag 11. mai gjennomføres første digitale kommunestyremøte i Karmøy. Møtet med de 45 flotte representantene våre gjennomføres i det digitale møteverktøyet Teams.

Sakslisten og møtepapirene kan du lese her: