Forskrift om tiltak for å forebygge og motvirke overføring av koronavirus (Covid-19) for Karmøy kommune

Karmøy kommune ved smittevernlegen har vedtatt ny oppdatert forskrift om tiltak for å forebygge og motvirke overføring av koronavirus (Covid-19) i Karmøy kommune. 

Forskriften kan du lese her.