Forskrift om forebygging av korona i Karmøy kommune – opphørt

Forskrift om forebygging av korona i Karmøy kommune vedtatt  av Karmøy kommune
v /rådmannen 7. april 2020 opphørte søndag 19. april 2020.