Førskoledagen for neste skoleårs førsteklassinger vel blåst!

Det var noen forventningsfulle og spente elever som 9. juni sto klar til sin aller første dag på Åkra skole. Flagget var heist til ære for dem.

Elevene ble fulgt til skolen av sine foreldre, og veldig mange hadde allerede klar ransel og pennal. De ble ropt opp av rektor på skoleplassen, og inne i 1. klasserommet ble de godt tatt i mot av lærerne sine. Her fikk de tilvist en sitteplass med navnet sitt på.

Rommet, som blir deres klasserom neste skoleår, er allerede i bruk som base for 1. klasse og SFO. Dette gjorde at det var mange som kunne tenke seg å gå rett i gang med lek og spill som var i rommet. Men her var det arbeidsoppgaver som ventet! Alle fikk hver sin konvolutt med bokstavperler og tau. Bokstavene skulle de tre på tauet slik at de fikk bokstavene i navnet sitt. Dette ble et fint armbånd.

Klassen ble delt i to, slik at de kunne ha en koronavennlig samling. Her fikk de høre høytlesning mens resten av klassen jobbet med sitt arbeidshefte.

Fadderelevene stod ute og ventet på sin faddergruppe. Fadderne hadde vært gjennom et tre timers kurs med stor vekt på trygghet. Innholdet i kurset var både teori, workshop og rollespill. På denne dagen hadde fadderne også ansvar for å vise de skolestarterne uteområdet og bli kjent. Stor stas! De fikk og med et hefte hjem der det var bilde og litt tekst om hver av fadderne i gruppen.

-På Åkra skole skal alle elevene føle at de er fantastiske. At vi har tro på dem, og at vi har forventninger til dem. Det har jo vært en veldig annerledes tid nå, og derfor er vi ekstra glade for at vi fikk gjennomført denne førskoledagen. Vi ser frem til høstens skolestart, og gjennom dette skal vi bygge gode relasjoner, trygghet og godt læringsmiljø for skolestarterne våre, sier rektor Elisabeth Aarekol.