Forsinkelser med postregistering og svar fra kommunen

Karmøy kommune innfører nå nytt saks- og arkivsystem. Dette fører til forsinkelse i føring av post inn- og ut av kommunen. Det betyr at du som innbygger eller næringsdrivende ikke får svar så raskt som normalt. Vi beklager dette.

Venter du på svar på byggesak eller bekreftelse/svar på mottatt post så ber vi deg om å være tålmodig. Dersom du har sendt en epost eller et brev til kommunen som det haster å få svar på så kan du ringe Servicetorget på telefon 52 85 75 00 for å påpeke dette.

Karmøy kommune har opp mot to ukers etterslep av posthåndtering på grunn av endring av saks- og arkivsystemet. Dette påvirker også saksbehandlingstiden. Det arbeides kontinuerlig og hardt for å komme ajour med journalføring av post. Inntil videre er det ikke mulig å lese postlister på www. karmoy.kommune.no.

Karmøy kommune er en av syv kommuner på Haugalandet som nå innfører nytt saks- og arkivsystemet.