Forsinkelse i behandling av byggesaker

Er du en av de som venter på svar om tillatelse til å bygge garasje eller påbygg? Karmøy kommune har i juni innført nytt saks- og arkivsystem. Dette har vært helt nødvendig for å sikre at post mellom innbyggerne og kommunen blir behandlet på  en god måte og at alle saker som er behandlet blir forsvarlig arkivert både i dag og i fremtiden. Omleggingen til nytt system har ført til at saksbehandlerne på teknisk ikke klarer å ta unna alle søknadene så raskt som tidligere. Dette skyldes også en øke i antall forespørsler på 30 prosent.

Dersom du har søkt om godkjenning eller tillatelse nå i juni får du dessverre ikke svar før i løpet av august måned. Vi beklager dette og gjør så godt vi kan for raskest mulig å komme ajour med å svare deg som er innbygger eller næringsdrivende i Karmøy kommune.