Fornyelse av skjenkebevilling og salgsbevilling

Eksisterende bevillingsperiode opphører 30.juni 2020. Alle som ønsker videre skjenke- og salgsbevilling må fornye søknaden.

Salgs- og skjenkesteder som har bevilling har fått tilsendt brev og forenklet søknadsskjema i Altinn.

Husk søknadsfristen 22. februar.

Ønsker du mer informasjon kontakt saksbehandler Elin Vikene på telefon 52857421/ epost evi@karmoy.kommune.no