Foreslå mottaker av frivillighetspris

Karmøy kommune deler i år for første gang ut en frivillighetspris. Det skal være en anerkjennelse av frivillighetens viktige samfunnsbidrag. Nå kan du foreslå kandidater til prisen – innen 1. november.

Frivilligheten er omfattende i Karmøy, så det kan bli stor kamp om den nye frivillighetsprisen. Her fra dugnadsfestivalen Camp Kolnes i forrige uke.

Karmøy har en aktiv og levende frivillighet – dugnadsånden er stor, og bredden av frivillige lag og organisasjoner viser et stort mangfold. Prisen er en anerkjennelse av frivillighetens viktige bidrag til samfunnet, der den er en viktig for å utvikle lokalsamfunnet, skape møteplasser, gi tilhørighet og være helsefremmende.  

Prisen gis til en person eller organisasjon som gjør eller har gjort en betydelig innsats i frivillighetsfeltet i kommunen, og består av diplom og gavesjekk på 15 000 kroner. 

Frist for innmelding av kandidater er 1. november, og prisen deles ut av ordfører under en markering av frivillighetens dag 6.desember. 

Nominasjonen skal inneholde en kort beskrivelse av kandidaten og begrunnelse for hvorfor prisen skal tildeles.

For mer informasjon om retningslinjer for tildeling, se egen nettside om det.

Nominasjon sendes frivillighetskoordinator Roy Tørring på e-post: post@karmoy.kommune.no.