Bli med og foreslå kandidater til kulturpris 2020

Karmøy kommune ønsker forslag på kandidater til kulturpris 2020. Kjenner du noen som fortjener kommunens kulturpris? Kommunen kan også dele ut inntil 3 kulturstipend etter søknad.

Kulturpris

Karmøy kommune deler årlig ut en kulturpris til en organisasjon eller enkeltperson som gjør eller har gjort en betydelig innsats innen kultursektoren i kommunen. Kulturprisen er å betrakte som en hedersbevisning og består av et diplom og en kunstgjenstand. 

Alle kan nominere kandidater. 

Hvis du ønsker å nominere en kandidat så skriver du en e-post til post@karmoy.kommune.no med navn og en begrunnelse for hvorfor din kandidat fortjener prisen. 

Frist for nominasjon er 1. november! 

Kulturstipend –  Karmøy kommune ønsker å støtte mange av våre kulturarbeidere! 

Kommune kan årlig dele ut inntil 3 kulturstipend til fortrinnsvis sang, musikk, idrett, kunst og kultur. Stipendet tildeles til personer/grupper som bor eller har tilknytning til Karmøy kommune. Stipendene kan brukes til videreutdanning, deltakelse på seminar og kurs, studiereiser, treningsleirer, deltakelse i konkurranser eller formidlingsprosjekt. 

Frist for å søke er 1. november! 

Retningslinjer og søknadsskjema.