Forberedelsene til åpning av gågate i gang

Nå er forberedelsene til åpningen av gågata i Kopervik i gang. Det er mye som skal på plass, ikke bare fysisk men også av vedtak fra andre myndigheter. Vegvesenet har blandt annet pålagt og gjøre noe med krysset Stangelandsgata og der gågata begynner. Her foregår det nå utbedringsarbeid for de myketrafikanene, slik at trafikksikkerheten skal bli bedre for alle parter. Blandt annet må en lede gående inn på det som blir fortau i den nåværende gågate, fotgjengerovergangen må flyttes mot kinoen, alt for å gjøre det tryggere for gående.

Det er planer at det skal bli enveiskjørt og at parkerende bilder skal slippe å rygge ut i trafikken. Dette siden det er smalt i området forøvrig og at sannsynligheten for at folk kan komme gående bak bilen er stor. Derfor vil en kun tilby parkering som en kan kjøre inn og ut av uten og måtte rygge. Det vil kun bli plass til 3 parkeringsplasser i dette prosjektet.

Men hv mangler egentlig og gjøre. I hovedak mangler det skilting, sperring, ta vekk nåværende markeringer på bakken, male nye striper for å vise veibanen. Dette kan ta tid, da ting må skje i riktig rekkefølge og at en som sagt er avhengige av andre myndigheter for å få godkjent alt klart til bruk. For eksempel, for nye skilter må det gjøres vedtak av forskjellige myndigheter avhengig om det er kommunal veg eller fylkesveg.

Nå er jobben for åpningen av gågata i gang, og vi håper det vil gå greit med det arbeidet som må gjøres.