Karmøy kommunes visuelle profil

Den visuelle profilen skal bidra til å skape identitet og gjenkjennelse. Den skal vise at alle enheter i kommunen er samordnet og en del av et fellesskap.

Den visuelle profilen er omtalt i en manual. Der framgår det hva profilen består av og noen eksempler på hvordan den kan brukes. Elementene som inngår i profilen er i hovedsak fargebruk, skrifttyper, kommunevåpen, tidslinje og visjon.

Her er de ulike elementene i den visuelle profilen gjengitt:

Kommunevåpen

Stående 1 linje PDF JPG AI TIFF-versjon skaffes på forespørsel
Stående 2 linjer PDF JPG AI TIFF-versjon skaffes på forespørsel.
Liggende 1 linje PDF JPG AI TIFF-versjon skaffes på forespørsel.
Liggende 2 linjer PDF JPG AI TIFF-versjon skaffes på forespørsel.

Skrifttyper og farger

Kommunen bruker skrifttypene palatino og trebuchet. Det er også rom for å bruke skrifttypen springer.

Kommunens fargepalett består av seks farger i tillegg til rødfargen som er brukt i kommunevåpenet (“varm rød”):

Tidslinja

Det grafiske elementet som består av et antall figurer (vikingskip, brua, Avaldsneskirken og så videre) kalles tidslinja. Den kan brukes i sort eller farger, men også som avgrensning i nedkant av bilder (da brukes versjonen “skygge”).

Sort PDF JPG AI

 

TIFF-versjon skaffes på forespørsel
Farge PDF JPG AI TIFF-versjon skaffes på forespørsel
Skygge AI

Visjon

Karmøys visjon er “Kommunens om vil at du skal lykkes”. Det er laget flere designelementer for visning av visjonen:

Med fargelinje JPG PDF- AI- og TIFF-versjon kan skaffes på forespørsel
Uten fargelinje JPG PDF- AI- og TIFF-versjon kan skaffes på forespørsel
Som rute JPG PDF- AI- og TIFF-versjon kan skaffes på forespørsel