Bruken av kommunevåpenet

Kommunevåpenet kan ikke brukes av alle til alle slags formål. I utgangspunktet er det kun kommunen selv som har anledning til å bruke det, andre må søke om tillatelse. For å unngå at våpenet gjengis med varierende utforminger, fargebruk, fletting mv. er det utviklet noen enkle retningslinjer.

Under “grafisk profil” finner du kommunevåpenet i noen utvalgte formater. De skulle dekke de fleste behov for papir og skjerm. Er det behov for ytterligere formater, kan kommunen være behjelpelig med å skaffe det.

Proporsjoner

Proporsjonene og fargene skal ikke endres!

Når en f.eks. i Word “drar” i bildet, risikerer en å endre proporsjonene (forholdet mellom lengde og bredde) på våpenet. Om du har behov for endring av størrelse, uten å vite hvordan du gjør det proporsjonalt, søk hjelp.

Riktige proporsjoner skal være 19:24 på selve våpenet og 14:16 på “karmen” (firkanten i midten), med høyre-/venstre-hjørne plassert 11 enheter ovenfra. Bredden på båndene blir i samme målestokk 2 enheter.

Signatur

Teksten “Karmøy kommune” (signaturen) er utformet med en spesialtilpasset skrifttype. Dersom “Karmøy kommune” skal stå i tilknytning til kommunevåpenet, bør en bruke bildefil for både våpenet og teksten. Da oppnår en at de får rette proporsjoner og står i rett forhold til hverandre. Det finnes fire versjoner: Teksten (signaturen) stående på en eller to linjer til høyre for våpenet (kalles liggende versjoner) og på en eller to linjer under våpenet (kalles stående).Kommunevpenmedetatsnavn.jpg

Dersom det skal være ytterligere “avsender” i tillegg til Karmøy kommune (etat, avdeling, virksomhet/enhet), skal det stå en tynn strek under “KARMØY KOMMUNE”, og navnet på aktuell enhet gjengis i mindre skriftstørrelse og skrifttypen Trebuchet.

Flettingen

Flettingen av knutekorset skal være som på eksemplene gjengitt på denne sida: Sett fra øverste venstre hjørne skal diagonalbåndet gå først under “karmen”, over diagonalbåndet fra høyre hjørne og så under karmen igjen. Og motsatt med det andre båndet.

Farger

Hovedregelen for fargebruken, er at bunnen i våpenet skal gjengis i (tilnærmet) riktig rødfarge og at selve knutekorset skal gjengis i sølv (metalltinktur) eller hvitt.

Rødfargen

Rødfargen skal på på papir være “pantone warm red”. I firefargetrykk består denne fargen av C=0, M=100, Y=100, K=0. På skjerm blir sammensetningen slik: R=226, G=0, B=26. Nærmeste websikre farge er #cc0000.

Originaler for nedlasting

Kommunevåpenet foreligger i fire versjoner – stående med tekst på en eller to linjer og liggende med tekst på en eller to linjer.

Våpenet kan lastes ned fra “grafisk profil“.

Dersom det skal gjengis uten tekst (signatur), er det bare å klippe denne bort. Pass på at proporsjonene ikke endres når dette gjøres.