For mediene

Her samles informasjon som kommunen antar vil være til nytte for mediene. Karmøy kommune sender bare unntaksvis ut pressemeldinger. Nyheter fra kommunen legges på nettsidene og på kommunens facebookside.

Bruk av bilder fra kommunens nettsider må skje med varsomhet. I hovedsak vil medier kunne få låne bilder fra nettet vederlagsfritt. Men i noen tilfeller vil vi selv ha lånt inn eller kjøpt bilder som vi ikke kan distribuere videre.

Mediekontakt

Mediene kan kontakte kommunikasjonssjef Margareth Langebro på mala3@karmoy.kommune.no eller 404 03 650.

Brevjournal

Karmøy kommune legger ut postliste klokka 10.30 påfølgende dag. Ønske om innsyn i dokumenter rettes til sentralarkivet i kommunen som sørger for at saksbehandler i løpet av rimelig tid vurderer om dokumentet er offentlig. Du finner brevjournalen her.

Bruk av kommunevåpen

Karmøys kommunevåpen er underlagt restriksjoner. Det betyr at en ikke kan gjøre med det som en vil eller bruke det etter eget forgodtbefinnende. Les om kommunevåpenet og om hvordan våpenet kan brukes.