For mediene

Sist oppdatert 24. april 2019 09:36

Her samles informasjon som kommunen antar vil være til nytte for mediene. Karmøy kommune sender bare unntaksvis ut pressemeldinger. Nyheter fra kommunen legges på nettsidene og på kommunens facebookside.

Bruk av bilder fra kommunens nettsider må skje med varsomhet. I hovedsak vil medier kunne få låne bilder fra nettet vederlagsfritt. Men i noen tilfeller vil vi selv ha lånt inn eller kjøpt bilder som vi ikke kan distribuere videre.

Mediekontakt

Mediene kan kontakte kommunikasjonsrådgiver Eivind Jahren på slt@karmoy.kommune.no eller 90 757 454. I krisesituasjoner gjelder egne regler. Da er det formannskapssekretær som sammen med ordfører/rådmann er mediekontakt.

Brevjournal

Karmøy kommune legger ut postliste klokka 10.30 påfølgende dag. Ønske om innsyn i dokumenter rettes til sentralarkivet i kommunen som sørger for at saksbehandler i løpet av rimelig tid vurderer om dokumentet er offenlig.

Bruk av kommunevåpen

Karmøys kommunevåpen er underlagt restriksjoner. Det betyr at en ikke kan gjøre med det som en vil eller bruke det etter eget forgodtbefinnende. Les om kommunevåpenet og om hvordan våpenet kan brukes.

Kontaktpersoner

Dersom kontaktperson er oppgitt på ei side/i en sak, kan de kontaktes direkte. Hvis ikke er det best å går via servicetorget.