Folkepulsen Karmøy og ny søknadsrunde

Folkepulsen Karmøy er et samarbeid mellom Folkepulsen – Rogaland Idrettskrets, Karmøy kommune og Karmøy Idrettsråd for å stimulere til økt medlemskap i lokale idrettsforeninger og økt aktivitet blant inaktive unge og voksne, samt for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Folkepulsen Karmøy inviterer med dette medlemmene i Karmøy Idrettsråd til å søke om midler til tiltak innen formålet. Søknadsfristen er 10.06.2019 og sendes postmottak@karmoy.kommune.no. Oppstart for tiltaket må være innen 15.09.2019. Tiltaket bør strekke seg over ca 1 år (høst 2019 og vår 2020).

Både eksisterende tiltak og nye tiltak inviteres til å søke.

Spørsmål kan rettes til

Karmøy Idrettsråd ved Lars Sigvart Hop på 41305007 / LS@hop.no

Karmøy kommune ved rådgiver Øyvind Flatebø på 52857382 / ofl@karmoy.kommune.no