Folkemøte om ny skole på Vea

Torsdag 27. august var det folkemøte på Solstein om reguleringsplanen for ny skole på Vea.

Her ligger filmopptak fra presentasjonen fra teknisk etat om reguleringsarbeidene:

Her er opptak av alle innspill som kom fram på møtet: