Flotte bidrag fra frivillige

Dagavdelingen på Storesund bu- og behandlingsheim har fått en fin pengegave fra pensjonistforeningen på Torvastad. Fra venstre på bildet ser vi Åse Norbø (pensjonistforeningen), Sofie Mevik (ansatt), Susan Gabrielsen (ansatt) og Annemor Johanson (pensjonistforeningen).

Lokale støtteforeninger stiller opp på en meget positiv måte for beboerne og de pårørende til pasienter i kommunens sykehjem og dagsentre. Det arrangeres kjekke aktiviteter og det samles inn pengegaver som personalet kan nytte til arrangementer og tiltak utenom det vanlige.

Dagavdelingen ved Storesund bu- og behandlingsheim mottok nylig en pengegave fra Torvastad pensjonistforening på nesten 26 000 kroner. Dette setter personalet og deltakerne stor pris på, og det gir mulighet til å gjøre noe ekstra. Tidligere har dagavdelingen brukt innsamlede midler til inventar og ulike utflukter.

Kopervik bu- og behandlingsheim har ved flere anledninger mottatt pengegaver fra støtteforeningen for Kopervik bu- og behandlingsheim. Primius motor for støtteforeningen i Kopervik er Norvald Larsen. Foreningen arrangerer også tirsdagskafe på sykehjemmet, noe som er veldig populært for pasienter og pårørende. På torsdagene arrangerer foreningen sittedans, og deltakelse i denne aktiviteten er godt innarbeidet blant beboerne.

Støtteforeningen fortjener all heder og ære for det gode arbeidet de gjør, sier virksomhetsleder ved Kopervik bu- og behandlingsheim Jarle Halvorsen.

Frivillige bidrar både direkte og indirekte med å gi gode opplevelser til pasientene (se bl.a. nyhet fra 18. juni) ved kommunens sykehjem og dagsentre. Flere av kommunens sykehjem har fått disponere tilrettelagte el-sykler ved hjelp av midler som er samlet inn av Røde Kors, sanitetsforening og frivilligsentral. Det er mange frivillige som bidrar på en god måte, bl.a. med å være såkalt sykkelpilot. De sykler rundt med pasienter på fine lufteturer i nærområdet.  Å kunne bruke sin kunnskap og kapasitet oppleves ofte som givende for den som bidrar med frivillig innsats. Ved sykehjemmene er det nå utnevnt egne frivillighetskontakter som skal gjøre det enklere for foreninger og andre som ønsker å samarbeide om å få til noe positivt for pasientene og deres pårørende.