Flott opplevelse å besøke Mykje skole før skolestart

Det er viktig at overgangen mellom barnehage og skole blir så trygg som mulig. Her er førskolebarna i sitt første møte med sin lærer på Mykje skole.

Skolestartere fra Vormedal barnehage fikk muligheten til å besøke skolen sin til en “bli kjent dag”. Førskolebarna kom i små kohorter til utelekeplassen der de fikk hilse på lærere og faddere som skal være sammen med elevene til skolestart. Det ble lek, og fadderne sang ABC-sangen for skolestarterne.

-Koronasituasjonen har skapt noen utfordringer, men med de tiltakene som nå er iverksatt føler jeg meg trygg på at vi allikevel skal få gitt førskolebarna våre en trygg og god skolestart, sier rektor Terje Kjærgård.

Barna fortalte masse, og de hadde en flott opplevelse på skoleområdet. I forkant av besøket så hadde lærerne som de skal ha, sammen med fadderne, laget en fin presentasjon av seg selv og litt av skolebygget. Fadderne fortalte på filmen hva de kunne gjøre på skolen. De fortalte blant annet om en bokbuss, og hva førskolebarna kan leke på utelekeplassen. -Dette skapte forventning og engasjement i førskolegruppa. Denne digitale presentasjonen i forkant var helt super som forberedelse til selve besøket, sier en vel fornøyd styrer Wenche Løkken i Vormedal barnehage. 

De spente elevene fikk komme inn i skolebygget til en liten omvisning, og i klasserommet sitt fikk de se en “bokfilm”.

Skolebesøk gir forutsigbarhet og trygghet i hvilke rammer de møter både ute og inne. For barna er det viktig å få se hvor de skal gå inn, hvor klasserommet/SFO er, se toalettet og vite hva som skal skje første skoledag. Overgangen er sentral fordi den kan være bestemmende for hele skolegangen, for selvbildet og påvirker livskompetansen. Barn og foreldre skal være trygge på at både barnehage og skole gjør sitt beste for å skape kontinuitet og sammenheng i opplæringen, og at barnet sikres en god overgang.

Kommunen har et overordnet ansvar for at barn får en trygg og god overgang fra barnehage til skole, og har laget et utgangspunkt for dialog om hvordan samarbeidet kan utføres i koronasituasjonen. Skolen er i dialog med barnehagen om hvordan de sammen kan få til å organisere skolebesøk til barnas beste. Dialogen har hatt fokus på den grunnleggende kompentansen barnet har fått i barnehagen, styrker og robusthet som vil ha betydning for trivsel og læringsutbytte i skolen.