Flere mannlige enn kvinnelige kandidater

Mange er spente på hvordan det nye kommunestyret vil se ut. Listene og partienes kumuleringer skulle tilsi en forsamling som er litt yngre og har litt jevnere fordeling mellom kvinner og menn.

En måned før valgdagen har vi kjapt analysert de godkjente listene. Analysen av hele kandidatmassen viser at det er 224 menn og 143 kvinner som ønsker en plass i det nye kommunestyre. Det gir en prosentvis fordeling på 60-40. Dette er  vesentlig jevnere enn i dagens kommunestyre der 12 av de 45 representantene er kvinner (fordeling 73-27 i mennenes favør).

Ser vi bare på de som er kumulert (de som partiene har gitt stemmetillegg), er kjønnsfordelingen noen lunde den samme som for hele kandidatflokken: 62 prosent menn og 38 prosent kvinner.

Kandidatenes alder spenner mellom 18 og 83 år. De er i gjennomsnitt ganske nøyaktig 50 år gamle. Dette er noe lavere enn i dagens kommunestyre der snittalderen er drøyt 56 år, varierende fra 42 til 83 år. Gjennomsnittalderen på de kumulerte kandidatene er også 50 år.

Med drøyt 32.500 stemmeberettigede og 367 kandidater, vil 1,2 prosent av innbyggerne som står på liste. Ett parti har ikke oppgitt bosted for sine kandidater på stemmeseddelen. De 343 kandidatene som er merket med stedsnavn, fordeler seg slik at det er flest kandidater i forhold til stemmeberettigede i Skudeneshavn og Avaldsnes (1,3 prosent), mens det er færrest i Norheim-kretsen (0,8prosent).