Flere kan nå ta del i Aktivitetskortet for barn og unge

Karmøy kommune har utvidet tilskuddet til Aktivitetskortet og håper å nå flere brukere.

Det nye er at alle barn og unge som går i Velkomstklasser i Karmøy får et kort hver. Kortet er ment som integrering og deltakelse i lokalsamfunnet. Barn fra familier med nylig arbeidsledighet kan også få Aktivitetskort.

Dekking av medlemskap i en organisasjon utvides også til å gjelde treningsavgift, lisens og forsikring og økes til kr 2 000 pr. barn og unge. Kommunen kan betale regningen direkte.

Aktivitetskortet gir ledsager over 18 år fri adgang sammen med barn i alderen 0-13 år som har kortet.

Kommunen kan delvis betale turer, leirer og cuper. Idrettsrådet skal fordele midlene til idrettsorganisasjonene og kommunens administrasjon til de resterende organisasjonene.

Aktivitetskortet er for barn og unge fra lavinntektsfamilier og gir gratis inngang til:

  • Karmøy kino
  • Tysvær kino
  • Offentlig bading i Karmøyhallen, Vormedal svømmehall og Tysværtunet badeanlegg
  • Nordvegen historiesenter og Vikingfestivalen på Avaldsnes
  • Alle arrangement i regi av Karmøy kommune

I tillegg kan det søkes om dekning av medlemskap i en frivillig organisasjon og dekning av egenandel for undervisning ved Karmøy kulturskole.

Søknadsskjema og dekking av medlemskap, treningsavgift, lisens og forsikring

Kontaktperson: Kulturkonsulent Anine Kongshavn telefon 52 85 73 23