Flere kan få bostøtte til høye strømutgifter

Flere minstepensjonister, uføre og andre med lave inntekter kan få bostøtte i vinter, etter enighet mellom regjeringen og SV om en strømpakke. For å få utbetaling i januar, må du søke innen 31. desember. 

Regjeringen og SV har avtalt å styrke bostøtten slik at flere med lave inntekter og høye boutgifter kan få bostøtte til høye strømutgifter. Tiltaket gjelder utbetalinger i januar, februar og mars. Foreløpige beregninger viser at de nye bostøttemottakerne vil motta i gjennomsnitt 1100 kroner i støtte per måned.

Søk så snart som mulig – frist 31. desember

Husbanken har utsatt søknadsfristen knyttet til utbetalingen i januar til 31. desember, slik at flest mulig skal rekke å søke. For å få utbetaling i januar, er det svært viktig at du som ikke allerede mottar bostøtte, søker innen 31. desember. Du som allerede mottar bostøtte, trenger ikke søke på nytt.  

Du kan enkelt sjekke om du kan få bostøtte med bostøttekalkulatoren.

Her kan du søke om bostøtte

Hvis du har problemer med å søke elektronisk, må du henvende deg til kommunen der du bor. Mange kommuner har redusert kapasitet fremover på grunn av korona og ferieavvikling, så vi oppfordrer alle til å søke så raskt som mulig.

Søknadsfristen for utbetalingen i februar er 31. januar, mens fristen for utbetalingen i mars er 25. februar.

Grensen for månedsinntekt øker

I perioden desember-februar blir egenandelen vesentlig redusert. Det gjør at inntektsgrensen blir høyere enn normalt, og at utbetalingene i januar, februar og mars blir høyere enn de ellers ville vært.

Inntektsgrensen for enslige blir for eksempel høyere enn minsteytelsen i uføretrygden, slik at mange enslige uføre får rett til bostøtte i vinter. Det samme gjelder andre grupper med lave inntekter, for eksempel en del minstepensjonister. Et par eksempler:

  • En enslig ufør får økt grensen for månedsinntekt med mellom 2100 og 3480 kroner, avhengig av hvor i landet man bor.
  • En familie med to voksne og fire barn i Oslo får økt inntektsgrensen med 9450 kroner per måned.

Her kan du finne din inntektsgrense

Reglene for formue fjernes midlertidig

Vanligvis blir det beregnet et formuestillegg hvis du har høy netto formue. Regelverket kan være til hinder for at personer som eier boligen sin, og har lave inntekter, kan få bostøtte. For desember, januar og februar blir formuestillegget fjernet, slik at også denne gruppen kan få bostøtte.

Ekstra strømstøtte i vinter

Regjeringen har også varslet at de vil foreslå ekstrautbetalinger fra januar til og med mars 2022. Vi kommer tilbake med mer informasjon når forslaget fra regjeringen er klart.