Flere benytter lavterskeltilbudet “rask psykisk helsehjelp”

Ellisiv Nygård Stenkjellå er avdelingsleder i Karmøy kommune med blant annet ansvar for rask psykisk helsehjelp.

Rask psykisk helsehjelp er et tilbud til innbyggere over 18 år med mild til moderat angst og/eller depresjon og søvnproblemer. Målet er å gi hjelp til å mestre hverdagen uten lang ventetid, slik at problemene ikke utvikler seg. Det kreves ikke henvisning fra lege.

– Vi har sett en økning i etterspørselen etter lavterskeltilbudet rask psykisk helsehjelp år for år, sier avdelingsleder Ellisiv Nygård Steinkjellå. -Mange sliter med angst, uro, stress og belastninger som går ut over søvn og mestring av jobb/skole og dagliglivets gjøremål. Det er gledelig at de fleste som benytter seg av tilbudet om rask psykisk helsehjelp sier at de opplever bedring og økt mestring. Vi har et bredt tilbud og starter opp med ulike mestringskurs nå i høst. De som har behov for hjelp kan ta kontakt med oss på telefon. Mottak og oppfølgingssenteret kan nås på telefon 52 81 16 30 mandag-fredag, kl. 08-15.

For mer alvorlige og akutte lidelser skal henvendelsene gå til fastlege eller legevakt.

Tilbudet i rask psykisk helsehjelp er individuelt tilpasset og kan innebære:

  1. Veiledet selvhjelp gjennom internettbasert program og ulike bøker og nettressurser.
  2. Ulike mestringskurs: Depresjon, angst og stress/belastningPanikkangst og Håndtering av vedvarende utmattelse.
  3. Samtaleterapi, gjennomsnittlig 5-6 samtaler med fokus på kognitiv terapi.

Selv om du ikke trenger henvisning fra lege vil fastlegen likevel ofte være en viktig samarbeidspartner i likhet med øvrige relevante tjenester som spesialisthelsetjenesten, NAV, arbeidsgivere.

Steinkjellå forteller at det er god deltakelse på mestringskursene og at tjenesten satser på å utvikle dette tilbudet videre. Alle de ansatte i tjenesten har enten gjennomført videreutdanning i kognitiv terapi, eller er i et utdanningsløp.

Les mer om de ulike tilbudene om rask psykisk helsehjelp og hvordan du melder deg på