Fastlegetilbud flyttes til Haugaland medisinske senter

1. juli 2020 avslutter Martin Thormodsen sitt fastlegearbeid på Avaldsnes, etter mange års praksis i kommunen.

Det har ikke lykkes å rekruttere ny lege inn i hjemmelen på Avaldsnes, og det er derfor inngått avtale om at pasientene fra 1. juli 2020 får et fastlegetilbud ved Haugaland medisinske senter på Stølsmyr, Norheim i Karmøy kommune.

Pasientene har allerede mottatt brev fra Helfo.

En del av pasientene på fastlegelisten er overført til fastlege John Simon Ertvaag. 

Øvrige pasienter er overført til «Liste uten lege». Karmøy kommune vil umiddelbart starte rekruttering av ny lege til denne fastlegehjemmelen tilknyttet Haugaland medisinske senter.

Pasientene står fritt til å velge en annen lege enn den de er overført til. Dette gjøres på helsenorge.no.