Fastlegen tar også ferie

Sist oppdatert 21. juni 2019 15:30
Fastlegene i kommunen har innbyrdes avtaler om å vikariere for hverandre. Dermed er du sikret legehjelp selv om fastlegen er på ferie.
Informasjon om når fastlegen din har ferie finner du på nettsidene til legekontoret. Der skal du også finne informasjon om vikar. Noen legekontor har ikke egne nettsider. Da kan du eventuelt ringe kontoret. Kontaktinformasjon til fastlegene finner du på helsenorge.no.