Familieliv og utfordringer i koronatid

Illustrasjonsbilde - barnevernBarneverntjenesten i Karmøy ønsker å gi alle foreldre/foresatte i vår kommune noen råd for å ivareta familien sin på best mulig måte i den ekstraordinære situasjonen vi er i.


Å skape normalitet i det unormale for barna våre

Koronavirus har endret hverdag og familieliv for de fleste av oss. Hjemmeskole, hjemmebarnehage og hjemmekontor har blitt den nye normalen for veldig mange. Familier har ulike måter å løse disse nye utfordringene på.

For barn som lever under vanskelige forhold hjemme, har koronautbruddet blitt ekstra vanskelig. Når skoler, barnehager, fritidsaktiviter og andre steder barn møter voksne er stengt, er det færre som ser hvordan de har det. Og færre trygge voksne å snakke med.

 


Søk hjelp på telefon og chat

Hvis barn og ungdom selv opplever hjemmesituasjonen så vanskelig at de trenger hjelp fra noen andre, eller noen er bekymret for et barn eller en ungdom, kan de for eksempel kontakte:

 • Alarmtelefonen for barn og unge: Denne har nå åpent hele døgnet hele uken. Det er viktig å få tak i profesjonelle voksne som kan hjelpe. Barn og unge og voksne som er bekymret kan nå ringe 116 111 hele døgnet. Der møter du profesjonelle voksne som kan hjelpe.
 • Kors på halsen: Dette er Røde Kors sitt samtaletilbud for alle opp til 18 år. Du kan ringe, sende e-post eller chatte og ta opp det som er viktig for deg. Hos Kors på halsen får du snakke med en voksen du kan stole på, og som ikke kan se hvem du er. Du kan fortelle om alt, både de gode tingene og det du synes er vondt og vanskelig. For livet blir faktisk litt lettere når du har noen å snakke med!
 • Sidetmedord.no: Dette er et tilbud til alle som trenger å dele tanker og følelser med noen. Nettjenesten Sidetmedord.no drives av Hjelpetelefonen 116 123. Hjelpetelefonen drives av interesseorganisasjonen Mental Helse. Du kan også chatte via nettsiden deres.
 • Mental Helse sin Foreldresupport: Dette er en døgnåpen telefon- og chattetjeneste for omsorgspersoner som trenger hjelp, veiledning eller har behov for å lufte tankene sine med noen.
 • Vold- og overgrepslinjen 116 006 er en hjelpelinje for alle som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner. De har åpent døgnet rundt og du kan ringe uansett hvor du bor i Norge. Du kan snakke om opplevelsene dine, få hjelp, råd og svar på spørsmål. Du kan ringe anonymt og tjenesten er gratis.


Barneverntjenestens barnevernvakt i Karmøy

Barneverntjenesten skal være en støttespiller når barn har det vanskelig. Barnevernvakten er akuttberedskapen til barnevernet på kveldstid og i helger. Hovedoppgaven er å hjelpe barn og familier i krise som trenger raskt hjelp.

Du kan også kontakte barnevernet om du er bekymret for hvordan et barn har det, eller har behov for å drøfte en bekymring.

Ta kontakt med barnevernvakten på 915 32 510 (eller politiet på 02800)


Barneverntjenesten

Barn, unge og foreldre som trenger hjelp fra barnevernet skal også få det under koronapandemien. Barneverntjenesten følger ordinære råd og begrenser sin møteaktivitet og gjennomfører mest mulig via telefon og møter på nett. Se mer informasjon om koronasituasjonen og barnevernstjenesten på Bufdir sin nettside. Barnevernstjenesten kan kontaktes:

 • Barnevernvakten: 915 32 510  (åpningstid 15.30-08.00)
 • Barneverntjenesten: 900 63 350  (åpningstid, hverdager 08:00 til 15:30)
 • Alarmtelefonen barn og unge: 116 111 (hele døgnet)

Andre tilbud i Karmøy kommune

PPT i Karmøy kommune har opprettet en kontakttelefon for bekymring vedrørende barns psykiske helse (lenke).

Helsestasjon for ungdom i Karmøy: 
 • Helsestasjon for ungdom på Åkra holder stengt inntil videre.
 • Helsestasjon for ungdom på Norheim helsestasjon (Oasen 2.etg). har fra 27. april åpent mandager kl. 16-18. Det er viktig at du avtaler time før du kommer! Du må også være frisk og uten luftveissymptomer. Timeavtaler kan gjøres mandag-fredag kl. 9-15 på mob. 918 35 160. 
 • Du kan også ringe 918 35 160 dersom du trenger noen å snakke med eller det er noe du lurer på. Vi har åpent for telefon-konsultasjoner for ungdom mandag-fredag fra kl. 9-15. Det er bare til å sende SMS, så ringer vi deg opp igjen.
 • Ved behov for fornyelse av resept på p-piller eller annen prevensjon, kontakt enten Åkra helsestasjon på tlf: 52 81 15 51 eller Norheim helsestasjon på tlf: 52 81 16 90.

Helsestasjon og skolehelsetjeneste: Har du som forelder noe du tenker på eller bekymrer deg over i forhold til barnet ditt? Bare ta kontakt med oss på helsestasjonene. Vi kan veilede dere over telefon. Åkra helsestasjonholder holder for tiden til i midlertidige lokaler på “Senteret” i Kopervik, ved siden av rådhuset. En kan kontakte:
Skudenes helsestasjon:  52 81 14 20
Kopervik helsestasjon: 52 85 75 50
Avaldsnes helsestasjon: 52 81 15 02
Norheim helsestasjon: 52 81 16 90
Åkra helsestasjon: 52 81 15 51

Råd- og veiledningstelefon for voksne som trenger råd og veiledning knyttet til psykisk helse i forbindelse med pandemien: 903 66 141