Fagdag om negativ sosial kontroll

Haugalandsnettverket om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold arrangerer fagdag om “Skolen som arena for negativ sosial kontroll” både som fysisk og digital deltakelse 27. oktober.

Friheten til å bestemme over eget liv er grunnleggende i vårt samfunn. Likevel ser vi gjentatte eksempler på hvordan denne friheten for mange barn, unge og voksne innskrenkes og får store sosiale, pedagogiske og
psykiske konsekvenser for elever i skolen. Fagdagen dreier seg om hvordan skole og hjelpeapparat kan avdekke og forebygge negativ sosial kontroll.

Det er mange målgrupper for en slik fagdag: Personer som jobber med barn, ungdom og voksne er målgruppe for fagdagen. Det kan for eksempel være ansatte i skole, barneverntjeneste, familievernkontor, NAV, politi,
flyktningtjeneste, helsestasjon, krisesenter, psykisk helse, SLT, frivillige og religiøse organisasjoner.

Den fysiske tilstedeværelsen skjer på Karmsund videregående skole hvor det også blir servert lunsj til deltakerne. Både fysisk og digital deltakelse er gratis. De som melder seg på fysisk og ikke møter, må dekke lunsjkostnadene.

Innledere på fagdagen blir Elisabeth Harnes, Hina Lie Qazi Aarud, Veronica Kambe, Hans Peder Vibe, Nina Kvalevaag og Gro Smørdal.

Les brosjyre for fagdagen.