Fagdag for veiledere – lærlinger skal oppleve å bli godt ivaretatt

Det kan være et lite sjokk å gå fra skolebenken og ut i praksis. Ting er ikke som en har forestilt seg, og en møter utfordringer en enda ikke har lært om. Når en er ung og helt ny, kan skuffelser, utfordringer og oppturer kjennes ekstra godt. Det gjør opplevelsene det første året svært viktig. I verste fall kan opplevelser av negativ art føre til frafall. Gode veiledningsamtaler er en viktig støtte for lærlingene, og kan være avgjørende for at de ønsker å fortsette i yrket de har valgt.

Det viktigste du som veileder kan gjøre er å bidra til mestringsfølelse, var gode råd fra rådgiver Nina Hegglund fra oppvekst og kulturetaten.

 

 

 

 

 

Fagsamlingen samlet veiledere fra helsearbeiderfaget og barn- og ungdomsarbeiderfaget. Kommuneoverlege Katrine Marie Haga Nesse snakket om det alvorlige tema selvmord, der hun klarer å balansere alvoret og samtidig holde en varm og inkluderene dialog. Kommuneoverlegen synes det er bra å løfte selvmord som et tema, der det er viktig å snakke selv om det er tøft.

Veilederne Alice Klinkenberg, Nina M. Sletten, Signe Solnørdal og Elisabeth Engvall sammen med kommuneoverlege Katrine Marie Haga Nesse.

 

Veilederne skal være  støttespillere, som skal sørge for trygghet og utfordringer som er tilpasset evner og forutsetninger. I veiledningssamtaler får en tak i lærlingens forståelse, og sørger for at de reflekterer over hva de gjør, hvordan og hvorfor de gjør det, og om det finnes alternative løsninger.

Lærlingene har i hovedsak samme rettigheter og plikter som  andre ansatte i kommunen. Forskjellen er at lærlingene har rett på veiledning i tråd med læreplanen. Lærlingordningen skal tilby læreplasser til å kvalifisere elever fra videregående skole til et fag- og svennebrev. Dette gjøres innenfor fag som det til en hver tid vil være behov for i kommunen og som en kan gi opplæring i.

Lærlingen har oppnevnt veileder som har det faglige ansvaret. Veilederne skal veilede lærlingen i tråd med læreplanen. Det er ikke noen krav til hvor mange timer veiledning lærlingen skal ha i uken, men i Karmøy  forventes det at det i gjennomsnitt settes av to “skoletimer” i uken.