Er du pårørende? Delta i pårørendeundersøkelse!

Det er viktig å høre på og involvere pårørende. Som pårørende kan du nå gi anonym tilbakemelding på hvordan du opplever å bli involvert og ivaretatt i Karmøy kommune. Undersøkelsen er åpen t.o.m 31.mars 2023. Det tar ca. 10 til 20 minutter å besvare undersøkelsen.

Hensikten med undersøkelsen er å undersøke og få statistikk på hvordan pårørende opplever å bli inkludert og ivaretatt av helse- og omsorgstjenestene slik at Karmøy kommune kan bruke dette i sitt kvalitetsarbeid.

Mer informasjon til deg som pårørende i Karmøy kommune finner du her.