Er du isolert eller i karantene og skal stemme?

Ønsker du å stemme ved årets stortingsvalg, men er i karantene eller isolasjon på grunn av korona på valgdagen? Alle skal få mulighet til å stemme, men personer som er smittet eller i karantene skal ikke inn i ordinære valglokaler.

Karantene på valgdagen

Er du i karantene før eller på valgdagen 13. september, blir det egen løsning i tilknytning til valglokalet på Åkrahallen fra klokka 09.00 til 14.30 og i tilknytning til Norheimhallen fra klokka 15.00 til 19.30.

Du må sende e-post for å få tildelt tid for å stemme. I e-posten oppgir du navn, adresse, telefonnummer og fødselsdato, så blir du kontaktet. Send melding til valg@karmoy.kommune.no.

Har du ikke mulighet for å ta deg fram til noen av disse stedene, kan du bruke løsningen for isolerte (se nedenfor).

I isolasjon på valgdagen

Dersom du er smittet og skal være i isolasjon på valgdagen (og dagene før), kan du kreve å få stemme hjemmefra. Det gjør du ved å sende en e-post til valg@karmoy.kommune.no og oppgi navn, adresse, telefon og fødselsdato. Du blir da kontaktet for en avtale om hjemmestemming. Frist for å kreve hjemmestemming er klokka 10.00 på valgdagen (13. september).