Endringer i kommunens avfallsbehandling

Vi gjør tiltak for å redusere faren for koronasmitte og stopp i avfallsbehandlingen. Da trenger vi din hjelp.

For å kunne samle inn avfall og sikre at det ikke hoper seg opp, er vi helt avhengig av at vårt personale ikke blir syke. For å unngå smitte overfor oss og deg selv ber vi derfor om:

Henting av avfall hjemme

Innhentingen går foreløpig som vanlig og vi ber deg om å gjøre en god håndvask før du triller ut bosset og når du kommer inn igjen.

Desinfiser lokk og håndtak med klorin spray eller minst 70% sprit på hentedag. Pass på at alt avfallet ditt ligger i tette poser i beholderne, og ikke havner på utsiden. Lokket må være igjen, slik at fugler og skadedyr ikke tiltrekkes, og renovatørene ikke utsettes for nærkontakt med avfallet.

Vi gjør vårt ytterste for å hente inn avfallet. I tilfelle sykdom blant renovatørene ber vi om forståelse for at det kan bli forandringer i ruteplanen og hentetidspunkt.

Kast minst mulig mat. Vi nordmenn kaster rundt 350.000 tonn fullt brukbar mat i året. Nå trenger vi all mat tilgjengelig i butikkene, og store mengder matavfall kan bli utfordrende dersom vi får en lengre stans i uttransportering fra vårt mellomlager. Benytt anledningen til å bli en god matredder. Da sparer du også penger og miljø.

Levering av avfall i Borgaredalen miljøpark

For å hindre smittefare er miljøparken stengt. Lagerkapasiteten forbeholdes nå innsamlet husholdningsavfall i tilfelle tranport- og behandlingskapasiten stopper opp. Vi minner om at beholderne ikke skal brukes til ryddeavfall. Da kan vi få unødvendige problemer med å hente inn avfallet fra alle innbyggerne. Renovatørene kan velge å droppe tømming av overfylte beholdere og beholdere med tydelig feilsortering. Avfallet fra oppussingsprosjekt og annet får vente til miljøparken åpner igjen.

Og du, ta retningslinjene fra sentrale og lokale myndigheter på alvor. Det er sammen vi gjør den mest effektive og beste jobben for at samfunnet fortest mulig kommer i en normalsituasjon igjen.

Sjekk også informasjonen hos Avfall Norge.