Endringer i oppmøtested for lavterskel helsetilbud for rusmiddelavhengige

Lavterskel helsetilbud for rusmiddelavhengige (ROP) er på flyttefot og dagens lokaler på Kopparen vil derfor holde stengt noen uker fremover.

Tjenestene skal opprettholdes så godt det lar seg gjøre i denne perioden.

Behov kan meldes på telefon 52 81 16 30 eller i resepsjonen i 2. etasje på Kopparen. Det vil også være mulig å avtale hjemmebesøk som før.

Lege er tilgjengelig tirsdag kl. 12:30 – 15:00 og torsdag kl. 13:00 – 15:00. Ta kontakt på telefon 52 81 16 30 for å avtale tid.

Nye midlertidige lokaler blir i underetasjen på Rådhuset. Det vil komme mer informasjon når det nærmer seg innflytting.

Inngang på nedsiden av Rådhuset
Nye lokaler blir i underetasjen på Rådhuset med inngang på nedsiden mellom Coop og Kopparen