En annerledes 17. mai-feiring

– Det blir en annerledes 17. mai-feiring på Karmøy i år, men nasjonaldagen vil også i år bli feiret, sier ordfører Jarle Nilsen. Nasjonalt er det begrensninger på hvordan 17. mai-feiringen kan gjennomføres med bakgrunn i den pågående pandemien.

– Vi ber 17. mai-komiteene være kreative og gjerne skape aktivitet i egen bygd, sentrum og by innenfor de retningslinjene som gjelder, sier ordføreren. Tilskudd til komiteene vil bli opprettholdt som tidligere basert på søknad som sendes Karmøy kommune.

Karmøy kommune er sammen med andre kommuner invitert til å delta i et program på TV Haugaland slik at bilder fra nasjonaldagen kan deles og foreviges med innbyggere via tv og deretter på nett.

– Vi vil delta i programmet. Det er vårt ønske at det skal bli en fin feiring av nasjonaldagen i de ulike byene, bygdene og sentrum som vi har i kommunen. Jeg håper vi sammen kan skape en annerledes, men fin nasjonaldag for å markere fred og frihet på en minneverdig måte, sier Jarle Nilsen.

Karmøy kommune ber den enkelte 17. mai-komité feire nasjonaldagen i tråd med de nasjonale retningslinjene:

  • Barnetogene, slik vi kjenner dem, kan ikke gjennomføres i år.
  • Musikkorps kan spille og marsjere der forholdene ligger til rette for dette. Det betyr at lokale korps kan marsjere i gater og langs veier hvis det ikke følger mennesker bak eller mange tilskuere står langs veien. Musikantene må marsjere med 2 meters avstand. Korpsene kan marsjere steder hvor innbyggerne kan stå i egne hager, på balkonger og i mindre grupper langs veien.
  • Flaggheising og kransenedleggelse kan gjennomføres, men kun med et mindre antall tilskuere. Korps og kor kan benyttes i slike seremonier så sant det er mulig å holde tilstrekkelig avstand (2 meter mellom hver musikant/sanger).
  • Borgertog hvor veteranbiler, traktorer og liknende kjøretøy benyttes, kan arrangeres. Vurdering av sikkerhet ivaretas av lokalt politi.
  • Utendørsaktiviteter som spill og leker på større idrettsplasser og liknende kan eventuelt arrangeres i små grupper, for eksempel i mindre familiegrupper. Også her må regelen om 2 meters avstand mellom deltakere overholdes, og de generelle smittevernrådene om håndvask, spriting av gjenstander mv. Antall besøkende (deltakere og tilskuere) må reguleres med egnet vakthold.
  • Sårbare grupper som eldre må beskyttes mot smitte og disse kan se og høre korps, kor og andre aktiviteter på avstand.
  • Matservering/salg av mat kan foregå under forutsetning av tilgang på håndvask eller hånddesinfeksjon. I tillegg gjelder vanlige retningslinjer som avstand mellom personer både i køen og blant dem som står for serveringen.
  • Større feiringer inne i grendehus/samfunnshus og inne i skolebygg må utgå.

Disse rådene gjelder fram til 4. mai. Det vil deretter komme en endelig veiledning for feiring av årets nasjonaldag. Disse vil bli publisert på kommunens nettsider, www.karmoy.kommune.no