Elektronisk utsending av skatteseddel eiendomsskatt

Penn og kalkulatorDet blir i disse dager sendt ut skatteseddel digitalt via SvarUt. Dersom du ikke åpner skatteseddelen i Altinn eller annen digital postkasse, vil du på vanlig måte motta skatteseddelen som et brev i posten om noen dager.

Dette er første året vi sender ut skatteseddel digitalt. Tidligere har faktura vært å anse som skatteseddel.

Skatteseddelen inneholder opplysninger om boligverdi, antall boenheter, bunnfradrag, skattesats og årlig eiendomsskatt. I tillegg finner du opplysninger om klageadgang.

Dette er ingen ny skatt – kun en årlig informasjon til deg om eiendomsskatten som allerede er lagt til grunn for din eiendom.

Eiendomsskatten fordeles over 4 fakturaer per år og faktureres som tidligere terminvis (januar, april, juli, oktober) sammen med andre kommunale avgifter.

Har du spørsmål ta kontakt med eiendomsskattekontoret