Ekstremværet Didrik

Ekstremværet Didrik er ventet å treffe Karmøy i kveld, og vil kunne gi svært høy vannstand.  Vi har hatt en gjennomgang av særlig utsatte områder i forkant av ekstremværet. Det er viktig at du som bor i Karmøy unngår å ferdes langs kaier og oversvømte områder i kveld og natt.  Det blir særlig viktig å unngå å parkere eller oppholde seg på kaiområder, og nær sjøen der havet er ventet å stige betydelig.

Fylkesmannen melder at høyvannet på en topp kan ligge mellom 80 og 90 cm høyere enn det som er oppgitt i tidevannstabellen. På www.havniva.no kan du enkelt følge med på utviklingen av vannstanden.  Været er ventet å bedre seg i morgen.

Ved akutt fare:

Karmøy kommune får ofte en rekke spørsmål når det er ekstremvær. Dersom du er i akutt fare skal du alltid kontakte politi, brann eller helsevesen for hjelp.

Kaikanter og områder ved sjø:

For å ta vare på deg som innbygger er det viktig at du holder avstand til kaikanter. Mørket kan gjøre områder svært utsatt. Har du parkert i nærheten av en kai, er det lurt å flytte bilen allerede nå.

Vanninntrengning:

Sjøen kan vi ikke stoppe, men alle kan gjøre en innsats i forkant for å hindre skadeomfang. Dersom du har eiendom nær sjøen, bør du sikre gjenstander så godt det lar seg gjøre. Ta bilder av skadene, og ta kontakt med forsikringsselskapet ditt så raskt som mulig. De har prosedyrer for å takle slike situasjoner.

Båter:

Sjekk fortøyninger og at båten din ligger trygt.

Veier:

Dersom veier flommer over eller blir ufremkommelige: Ta kontakt med politiet for å melde fra om dette.

Kloakk/avløp:

Dersom det kommer kloakk opp gjennom sluker/kummer: Ta kontakt med sektor VAR på telefon 41635877.

Sperringer:

Vi ber om at alle overholder eventuelle sperringer, og viser hensyn til etater som er ute på jobb. Vi gjør så godt vi kan for å sikre både deg som innbygger og det du eier.