Eiliv Staalesens budsjettblogg

Etatsjef teknisk, Eiliv Staalesen

Året 2020 blir et år for historiebøkene. Pandemien kom til Haugalandet og den har i større eller mindre grad preget oss alle. Det har vært et år hvor alle har gjort en stor innsats, både privat og i arbeidssammenheng. På tross av at vi har måtte begrense både kontakten og samlinger i teknisk, er mitt inntrykk at alle har beholdt humøret og stå-på-viljen. 

Det har også vært et utfordrende år budsjettmessig, og dette vil det antageligvis bli også de kommende årene, men jeg har tro på at vi sammen finner gode løsninger og prioriteringer, slik at vi fortsatt skal kan levere gode tjenester.

Ute i driften i teknisk leverer vi et bredt spekter av tjenester til kommunens innbyggere. Internt i kommunen er vi navet i hjulet som gjør at også de andre etatene får utført sine oppgaver. Det er fin oppgave å ha – å bidra til at også andre leverer gode tjenester. 

Vi i teknisk vil de kommende årene ha et formidabelt ansvar for investeringsprosjekter, små som store, over og under bakken. Budsjettet viser store ambisjoner, men også de små investeringer og tiltak er viktige brikker for å få dette til. Med nylige reviderte hovedplaner i VAR har vi valgt å heve ambisjonen/forventningene de neste årene. Endringer som trolig vil bli lagt merke til i hele kommunen. 

En del av de prosjekter, byggesaker, planer og tjenester som vi leverer, vil trolig også i neste budsjettår bli omtalt i media. Våre planer og saker har en tendens til å engasjere og mange har meninger om det vi tar oss til. Det er fint med engasjement! Dette er noe vi skal håndtere sammen, og være stolte over hvordan vi er med å forme og utvikle framtidens Karmøy. 

Det pågår kontinuerlig digitaliseringsprosesser i alle avdelinger. Tiltak vi gjør som bidrar til å bedre tjenester, som blant annet nytt digitalt arbeidsverktøy i Samferdsel og utemiljø på FDV. Slike nye digitale verktøy vil hjelpe oss i hverdagen og trygge kvaliteten på arbeidet vi utfører. 

Endring av renholdsstandard som er under prosess er krevende, men nødvendig om vi skal klare å prioritere lovpålagte og viktige oppgaver også i andre sektorer og etater. Det kan være vanskelig å endre en etablert standard på renhold når vi av yrkesstolthet aller helst har lyst til å gjøre mer enn det vi allerede gjør. Slik er det også i andre virksomheter. Vi ønsker alle å levere bedre vedlikehold på vei, i parker, bedre kvalitet på materialer og produkter, men alt må vektes og bli vurdert kvalitetsmessig mot pris. Innbyggerne skal få best mulig tjenester av oss for de skatter og gebyrer de betaler. Vi skal gjøre det vi kan for å yte best mulig service, samtidig som skal ivareta våre ansatte på en god måte

Det sies at nordmenn ligger i verdenstoppen når det gjelder oppussing. Det har også vi i teknisk fått kjenne på kroppen! Det har vært et hektisk år hvor Areal og byggesak, midt under pandemien, har behandlet flere byggesøknader enn kanskje noen gang før. En stor takk for den stå- på -viljen de har vist. 

Vi startet en endringsprosess i teknisk i fjor, og det er mange innspill til forbedringer. Arbeidet med forbedringer vil også fortsette til neste år. 2021 blir året hvor mange av oss i teknisk er på flyttefot, eller må omrokere spesielt i forhold til for få administrative kontorer. Mitt mål er at vi tidlig i 2021 har en plan for en bedre samlokalisering. Det er bra for oss og bra for innbyggerdialogen. 

Takk for jobben dere gjør for felleskapet. Jeg er stolt over det arbeidet dere hver dag legger ned for kommunen og samfunnet. 

Eiliv Staalesen