Eiendomsskattelister er lagt ut rådhuset

Penn og kalkulatorEiendomsskattelister blir lagt ut til offentlig høring i servicetorget, Karmøy rådhus i tidsrommet 1.mars til 12.april 2019. I tillegg blir det sendt ut skattesedler.

Du kan klage på utskrevet eiendomskatt, men den må fremsettes skriftlig til eiendomsskattekontoret i Karmøy innen 12.april 2019, jf. eiendomsskatteloven § 19.

Klagen sendes:

Karmøy kommune
Rådhuset
pb.167
4291 Kopervik

eller

E-post: post@karmoy.kommune.no

Mener du det er noe feil med skattetakst bolig, må du henvende deg til Skatteetaten.

 

Mer informasjon om eiendomsskatt finner du på kommunens nettside