Eiendomsskatt, varsel til eiere av verk og bruk

I disse dager blir det sendt ut brev til alle eiere av såkalte “verk og bruk” i kommunen. Brevet inneholder informasjon om regelendring fra og med 2019, da verk og bruk blir å anse som næringseiendom fra og med 2019.

I den forbindelse vil alle verk og bruk takseres på nytt og brevet inneholder informasjon om omtakseringsprosessen.

Det er eksterne taksatorer som skal gjøre jobben for kommunen.

For mer informasjon, se her: www.karmoy.kommune.no/nytakst,

Eller ta kontakt med eiendomsskattekontoret.