Eiendomsskatt – offentlig ettersyn

Eiendomsskattelister blir lagt ut til offentlig ettersyn i servicetorget, Karmøy rådhus i 6 uker fra og med 1. mars 2020. I tillegg er skattelistene tilgjengelige her på kommunens nettside. Her kan du se skatteliste 2020 uten fritak og her er skatteliste 2020 med fritak

Eventuell klage på eiendomsskattetakst for bolig sendes Skatteetaten – se : www.skatteetaten.no/eiendomsskatt

Klage på eiendomsskattetakst for annet enn bolig må fremsettes skriftlig til post@karmoy.kommune.no eller pr. post til Rådhuset, postboks 167, 4291 Kopervik. Det samme gjelder klage på utskrivningsvedtaket som promillesats, feil bunnfradrag eller lignende. Klagefrist er innen seks (6) uker regnet fra 1. mars.

Eiendomsskatt er en kommunal skatt som skrives ut av eiendomsskattekontoret i den enkelte kommune og som betales sammen med andre kommunale avgifter. Eiendomsskatten skal beregnes ut fra en estimert markedsverdi av eiendommen.
Mer informasjon om eiendomsskatt  og klageskjema finner du på kommunens nettside.