Vann- og avløpsgebyr

Alle priser er inklusiv merverdiavgift

Kroner
Vann: Abonnementsgebyr
1 916
Enhetspris pr. m3
7,9
Kroner
Kloakk: Abonnementsgebyr
2 772
Enhetspris pr. m3
14,5
Vann og avløpskalkulator
Tilleggsinformasjon
Kroner
Slamtømming: Årsgebyr rutinetømming
1 351
Tømming av tank utenom rutine (ekstratømming), inkl. 4 m3
2 806
Forskjøvet tømming, inkl. 4 m3       556
Enhetspris pr. m3        556
Tømming kveld 15:30 – 21:00     3 379
Tømming natt 21:00 – 07:00
3 906
Tømming helg lørd. 07:00 – mand. 07:00
3 906
Bomtur – tank ikke klargjort etter varsel
491
Administrasjon- og slambehandlingsgebyr for øyer/holmer

500

Kroner
Tilknytningsavgifter: Tilknytningsgebyr vann
8 250
Tilknytningsgebyr kloakk
10 250
Kroner
Leie vannmåler: 20 millimeter
369
25 millimeter
544
40 millimeter
1 025
50 millimeter
1 644
80 millimeter
2 600
100 millimeter
2 737,5
Kroner
Diverse særavgifter: Stenge- /åpnegebyr pr gang
812,5
Avlesning vannmåler
812,5