Vann- og avløpsgebyr

Alle priser er inklusiv merverdiavgift

Kroner
Vann: Abonnementsgebyr
2 011
Enhetspris pr. m3
7,2
Kroner
Kloakk: Abonnementsgebyr
2 875
Enhetspris pr. m3
13,7
Vann og avløpskalkulator
Tilleggsinformasjon
Kroner
Slamtømming: Årsavgift rutinetømming
1 316
Tømming av tank utenom rutine (ekstratømming)
2 193
+ekstraomkostninger
541
Store tanker pr. m3        541
Tømming kveld 15:30 – 21:00     3 289
Tømming natt 21:00 – 07:00
3 805
Tømming helg lørd. 07:00 – mand. 07:00
3 805
Bomtur – tank ikke klargjort etter varsel
479
Forskjøvet tømming

541

Kroner
Tilknytningsavgifter: Tilknytningsgebyr vann
7 875
Tilknytningsgebyr kloakk
9 625
Kroner
Leie vannmåler: 20 millimeter
353
25 millimeter
525
40 millimeter
984
50 millimeter
1 575
80 millimeter
2 493
100 millimeter
2 625
Kroner
Diverse særavgifter: Stenge- /åpnegebyr pr gang
750
Avlesning vannmåler
750