Vann- og avløpsgebyr

Alle priser er inklusiv merverdiavgift

Kroner
Vann: Abonnementsgebyr
1865
Enhetspris pr. m3
9,49
For beregning av forbruk basert på bruksareal for boligen trykk her  
Kroner
Kloakk: Abonnementsgebyr
2925
Enhetspris pr. m3
18,65
For beregning av forbruk basert på bruksareal for boligen trykk her
Vann og avløpskalkulator
Tilleggsinformasjon
Kroner
Slamtømming: Årsgebyr rutinetømming
1220
 Ekstratømming inkl. 4 m3
2881
Forskjøvet tømming, inkl. 4 m3       571
Enhetspris pr. m3        571
Ekstratømming kveld 15:30 – 21:00     3470
Ekstratømming natt 21:00 – 07:00
4013
Ekstratømming helg lørd. 07:00 – mand. 07:00
4013
Bomtur – tank ikke klargjort etter varsel
505
Administrasjon- og slambehandlingsgebyr for øyer/holmer

500

Kroner
Tilknytningsavgifter: Tilknytningsgebyr vann
8750
Tilknytningsgebyr kloakk
11375
Kroner
Leie vannmåler: 20 millimeter
369
25 millimeter
544
40 millimeter
1 025
50 millimeter
1 644
80 millimeter
2 600
100 millimeter
2 737,5
Kroner
Diverse særavgifter: Stenge- /åpnegebyr pr gang
1250
Avlesning vannmåler
1250