Vann- og avløpsgebyr

Sist oppdatert 30. januar 2019 10:47

Alle priser er inklusiv merverdiavgift

Kroner
Vann: Abonnementsgebyr
1 915
Enhetspris pr. m3
7
Kroner
Kloakk: Abonnementsgebyr
2 671
Enhetspris pr. m3
13
Vann og avløpskalkulator
Tilleggsinformasjon
Kroner
Slamtømming: Årsavgift rutinetømming
1 316
Tømming av tank utenom rutine (ekstratømming)
2 193
+ekstraomkostninger
541
Store tanker pr. m3        541
Tømming kveld 15:30 – 21:00     3 289
Tømming natt 21:00 – 07:00
3 805
Tømming helg lørd. 07:00 – mand. 07:00
3 805
Bomtur – tank ikke klargjort etter varsel
479
Forskjøvet tømming

541

Kroner
Tilknytningsavgifter: Tilknytningsgebyr vann
7 500
Tilknytningsgebyr kloakk
8 750
Kroner
Leie vannmåler: 20 millimeter
338
25 millimeter
500
40 millimeter
938
50 millimeter
1 500
80 millimeter
2 375
100 millimeter
2 500
Kroner
Diverse særavgifter: Stenge- /åpnegebyr pr gang
438
Avlesning vannmåler
688