Vann- og avløpsgebyr

Alle priser er inklusiv merverdiavgift

Kroner
Vann: Abonnementsgebyr
2035
Enhetspris pr. m3
11,30
For beregning av forbruk basert på bruksareal for boligen trykk her  
Kroner
Kloakk: Abonnementsgebyr
3363
Enhetspris pr. m3
22,65
For beregning av forbruk basert på bruksareal for boligen trykk her
Vann og avløpskalkulator
Tilleggsinformasjon
Kroner
Slamtømming: Årsgebyr rutinetømming
1378
 Ekstratømming inkl. 4 m3
2881
Forskjøvet tømming, inkl. 4 m3       571
Enhetspris pr. m3        571
Ekstratømming kveld 15:30 – 21:00     3470
Ekstratømming natt 21:00 – 07:00
4013
Ekstratømming helg lørd. 07:00 – mand. 07:00
4013
Bomtur – tank ikke klargjort etter varsel
505
Administrasjon- og slambehandlingsgebyr for øyer/holmer

503

Kroner
Tilknytningsavgifter: Tilknytningsgebyr vann
10 500
Tilknytningsgebyr kloakk
13 750
Kroner
Leie vannmåler: 20 millimeter
380
25 millimeter
560
40 millimeter
1056
50 millimeter
1693
80 millimeter
2678
100 millimeter
2819
Kroner
Diverse særavgifter: Stenge- /åpnegebyr pr gang
1250
Avlesning vannmåler
1250