Utleie av offentlig areal

§10.1 Generelt

Karmøy kommune har innført plikt til å søke før man bruker kommunale vegarealer, friområder og parker og lignende.

§10.2 Priser etter Karmøy kommunes generelle regler ved utleie av offentlig grunn

§10.2 Priser ved utleie av offentlig grunnPris
Utleie av offentlig grunnPriser i henhold til kommunalt utleiereglement