Renovasjonspriser

Alle priser her inkl. mva.
Kroner
Årsgebyr helårsboliger
3 150
Årsgebyr fritidsboliger
1 575
Fradrag for godkjent hjemmekompostering
363
Papiravfallsabonnement næring (240 l. dunk) 1 606
Papiravfallsabonnement næring (660 l. dunk) 4 419
Restavfallsabonnement næring (140 l. dunk) 3 884
Restavfallsabonnement næring (660 l. dunk) 14 212,5
Lokk 95
1 dunkesett
1 250
140 /180 l. restavfallsdunk 550
240 l. papiravfallsdunk 550
35 l. rød boks til farlig- og EE-avfall 150
660 l. rest- og papiravfallsdunk (pris per stk.) 2 200
Kompostdunk.
Første dunk halv pris. (Inkludert utkjøring)
3 361
Kompostdunk.
Full pris. (Inkludert utkjøring)
6 572
Dunker: forbehold om prisendringer ved innkjøp av nye dunker


Informasjon om Borgaredalen

Privat (Husholdningsavfall)
Type levering, alle priser her inkl. mva. Kroner
Personbil, stasjonsvogn 83
Liten varebil, liten henger (opptil og med 2,5 m lengde, 1 m høyt lass) 168
Stor varebil, stor henger (over 2,5 – 4 m lengde, 1 m høyt lass) 310
Tonnpris privat (store lass og ved tvil) 900
Farlig avfall, opp til 1 tonn årlig og elektrisk avfall gratis
Dekk på felg, pris pr. stk 73
Hageavfall liten mengde 50
Hageavfall stor mengde 100
Hageavfall per kilo, ved tvil og større mengder 0,25
NB! Dersom du har avfall i både bil og henger, må du betale for begge deler.


Næring
Type levering, alle priser her eks. mva. Kroner
Minstepris ved levering av avfall 268
Fakturagebyr, giro og elektronisk faktura 100
Restavfall til sortering pr tonn 1 670
Restavfall til deponi pr tonn 1 670
Trevirke pr tonn 1 420
Hageavfall pr tonn 650
CCA trykkimpregnert pr tonn 2 300
Asbest pr tonn 1 300
Septikslam til avvanning pr. tonn 2 070
Septikslam ferdig avvannet pr. tonn 1 970
Vinduer kg. 6
Vinduer under 1,5 m2 pr. stk. 180
Vinduer over 1,5 m2 pr. stk. 300
Sand fra sandfang 400