Renovasjonspriser

Alle priser her inkl. mva.
Kroner
Årsgebyr helårsboliger
3 235
Årsgebyr fritidsboliger
1 613
Papiravfallsabonnement næring (240 l. dunk) 1 650
Papiravfallsabonnement næring (660 l. dunk) 4 538
Restavfallsabonnement næring (140 l. dunk) 4088
Restavfallsabonnement næring (660 l. dunk) 14 963
1 dunkesett
1 250
140 /180 l. restavfallsdunk 550
240 l. papiravfallsdunk 550
660 l. rest- og papiravfallsdunk (pris per stk.) 2 200
Dunker: forbehold om prisendringer ved innkjøp av nye dunker


Informasjon om Borgaredalen

Privat (Husholdningsavfall)
Type levering, alle priser her inkl. mva. Kroner
Personbil, stasjonsvogn 85
Liten varebil, liten henger (opptil og med 2,5 m lengde, 1 m høyt lass) 175
Stor varebil, stor henger (over 2,5 – 4 m lengde, 1 m høyt lass) 320
Tonnpris privat (store lass og ved tvil) 900
Farlig avfall, opp til 1 tonn årlig og elektrisk avfall gratis
Dekk på felg, pris pr. stk 50
Hageavfall liten mengde 55
Hageavfall stor mengde 110
NB! Dersom du har avfall i både bil og henger, må du betale for begge deler.


Næring
Type levering, alle priser her eks. mva. Kroner
Minstepris ved levering av avfall 275
Fakturagebyr, giro og elektronisk faktura 100
Restavfall til sortering pr tonn 1715
Restavfall til deponi pr tonn 1715
Trevirke pr tonn 1300
Hageavfall pr tonn 650
CCA trykkimpregnert pr tonn 2200
*Asbest pr tonn, levering opp til 1 tonn årlig 2500
Septikslam til avvanning pr. tonn 1950
Septikslam ferdig avvannet pr. tonn 2025
Vinduer kg. 6
Vinduer under 1,5 m2 pr. stk. 180
Vinduer over 1,5 m2 pr. stk. 300
Sand fra sandfang, Karmøy kommune 400
Sand fra sandfang, andre kommuner 800
*På grunn av endringer i driftstillatelsen videresendes asbest til et annet deponi. Mengder utover 1 tonn må derfor leveres til et annet, egnet, deponi. Nærmeste deponi er Toranest miljøpark, Haraldseidvågen 288, Skjold.