Renovasjonspriser

Alle priser her inkl. mva.
Kroner
Grunngebyr, bolig og fritidsbolig
1625
Tømmegebyr 140 liter restdunk 70
Tømmegebyr 240 liter restdunk 120
Tømmegebyr 370 liter restdunk 185
Tømmegebyr 660 liter restdunk 330
Årsgebyr bolig med felles dunkløsning 2875
Årsgebyr fritidsbolig med felles dunkløsning 2185
I tillegg til grunngebyr vil det være inntil 26 årlige tømmegebyr basert på størrelse på restavfallsdunk og tømmehyppighet.

Alle priser her er eks. mva
140 liter matavfallsdunk, tømmes hver 2. uke 2860
240 liters dunk for emballasje av glass og metall, tømmes hver 12. uke 1083
660 liters dunk for emballasje av glass og metall, tømmes hver 12. uke 1885
240 liters dunk for papp/papiravfall, tømmes hver 6. uke 1083
660 liters dunk for papp/papiravfall, tømmes hver 6. uke 1885
140 liter restavfallsdunk, tømmes hver 2. uke 2860
240 liter restavfallsdunk, tømmes hver 2. uke 4160
370 liter restavfallsdunk, tømmes hver 2. uke 5448
660 liter restavfallsdunk, tømmes hver 2. uke 7800
Plastemballasje, rull à 10 sekker, inkl. tømmegebyr og behandling
Hentes hver 6. uke sammen med papp/papiravfallet
80
Karmøy kommune tilbyr kun næringsavtaler på kildesortert avfall. Dvs. at du må være kunde på restavfall, papp/papir, matavfall, plastemballasje og emballasje av glass og metall. Det tilbys kun restavfall inntil 1 stk. 660 liter hver 14. dag.

Informasjon om Borgaredalen

Privat (Husholdningsavfall)
Type levering, alle priser her inkl. mva. Kroner
Personbil, stasjonsvogn 90
Liten varebil, liten henger (opptil og med 2,5 m lengde, 1 m høyt lass) 185
Stor varebil, stor henger (over 2,5 – 4 m lengde, 1 m høyt lass) 340
Tonnpris privat (store lass og ved tvil) 950
Farlig avfall, opp til 1 tonn årlig og elektrisk avfall gratis
Dekk på felg, pris pr. stk 55
Hageavfall liten mengde 60
Hageavfall stor mengde 120
Hageavfall, tonnpris privat 215
NB! Dersom du har avfall i både bil og henger, må du betale for begge deler.


Næring
Type levering, alle priser her eks. mva. Kroner
Minstepris ved levering av avfall 275
Fakturagebyr, giro og elektronisk faktura 100
Restavfall til sortering pr tonn 1715
Restavfall til deponi pr tonn 1715
Trevirke pr tonn 1400
Hageavfall pr tonn 650
CCA trykkimpregnert pr tonn 2300
*Asbest pr tonn, levering opp til 1 tonn årlig 2700
Septikslam til avvanning pr. tonn 1950
Septikslam ferdig avvannet pr. tonn 2025
Vinduer kg. 6
Vinduer under 1,5 m2 pr. stk. 200
Vinduer over 1,5 m2 pr. stk. 330
Sand fra sandfang, Karmøy kommune 400
Sand fra sandfang, andre kommuner 800
*På grunn av endringer i driftstillatelsen videresendes asbest til et annet deponi. Mengder utover 1 tonn må derfor leveres til et annet, egnet, deponi. Nærmeste deponi er Toranest miljøpark, Haraldseidvågen 288, Skjold.