Priser SFO

 

Plasstype Pris
Hel plass til kl. 15.00 2 229
Delt plass til kl. 15.00 1 113
Hel plass til kl. 16.30 2 993
Delt plass til kl. 16.30 1 498

Prisen inkluderer opphold i alle skolens ferier.

Søskenmoderasjon 50% ved barn 2 og utover.

Det kan også søkes om betalingsreduksjon med inntekt under 3G.