Priser SFO 2022/2023

Nye modeller og priser som gjelder fra 1. august 2022

Ettermiddagsmodell 1 (Skoleslutt til kl. 15.00) kr 1743

Ettermiddagsmodell 2 (Skoleslutt til kl. 16.30) kr 2563

Full modell 1 (morgen+ ettermiddagsmodell 1 til kl. 15.00) kr 2437

Full modell 2 (morgen+ ettermiddagsmodell 2 til kl. 16.30) kr 3273