Priser SFO 2021/2022

Priser som gjelder til og med 30. juni 2022.

PlasstypePris
Hel plass til kl. 15.002378
Halv/Delt plass til kl. 15.001187
Hel plass til kl. 16.303193
Halv/Delt plass til kl. 16.301598

Søskenmoderasjon 50% ved barn 2 og utover.

Skoleåret 2022/23

Nye modeller og priser som gjelder fra 1. august 2022

Ettermiddagsmodell 1 (Skoleslutt til kl. 15.00) kr 1743

Ettermiddagsmodell 2 (Skoleslutt til kl. 16.30) kr 2563

Full modell 1 (morgen+ ettermiddagsmodell 1 til kl. 15.00) kr 2437

Full modell 2 (morgen+ ettermiddagsmodell 2 til kl. 16.30) kr 3273