Priser SFO 2021/2022

PlasstypePris
Hel plass til kl. 15.002 378
Halv/Delt plass til kl. 15.001 187
Hel plass til kl. 16.303 193
Halv/Delt plass til kl. 16.301 598

Søskenmoderasjon 50% ved barn 2 og utover.

Det kan også søkes om betalingsreduksjon med inntekt under 3G.